Μεταναστευτικό υπόβαθρο και εκπαίδευση – Μαρία Μπακάρα

Μεταναστευτικό υπόβαθρο και εκπαίδευση – Μαρία Μπακάρα

Πως μπορεί η εκπαίδευση να στηρίξει του μαθητές µε μεταναστευτικό υπόβαθρο; - γράφει η Μαρία Μπακάρα - Εκπαιδευτικός. Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι θα είναι οι μαθητές  με μεταναστευτικό υπόβαθρο... Στα αλήθεια πώς θα…