Να λες αλήθεια – Σόνια Μελετίου

Να λες αλήθεια – Σόνια Μελετίου

Να λες αλήθεια – Γράφει η Σόνια Μελετίου

Να λες αλήθεια, να μιλάς.

Να λες αυτό που έχεις μέσα σου χωρίς να φοβάσαι.

Να λες αλήθεια, να μιλάς.

Να λες αυτό που τα χείλη σου είναι έτοιμα να συλλαβίσουν. Να μη φοβάσαι.

Να λες αλήθεια, να μιλάς.

Να λες την αλήθεια σου και ας μην είναι των άλλων η επιλογή.

Να λες αλήθεια, να μιλάς.

Να μη φοβάσαι.

Ο φόβος είναι φυλακή.

Επικοινωνία με τον συντάκτη