Τι είναι το Need Help

Μάρτιος 2020
Τότε δημιουργήθηκε η ιδέα για ένα χώρο, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να μοιράζονται, να επικοινωνούν, να δίνουν αλλά και να λαμβάνουν βοήθεια.
Επιστήμονες και ειδικοί από διάφορους χώρους και κλάδους, μοιράζονται τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους με όλους εμάς.