Πάντα γράφω.
Γράφω αυτά που θέλω να πω. Ή δε μπορώ να πω.
Ή δε θέλω να πω.

Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Μελετίου
Σόνια